top of page

Ghi danh

Enrolment Anchor
Thông tin tuyển sinh
Trường Tiểu học Westall chấp nhận ghi danh từ cộng đồng địa phương của nó (xem thông tin khu vực trường học), và cũng hoan nghênh các yêu cầu ghi danh từ các gia đình bên ngoài khu vực này.
Tất cả các câu hỏi sẽ được xem xét dựa trên lợi ích tốt nhất của đứa trẻ và hoàn cảnh cụ thể của chúng.
Làm thế nào để ghi danh cho con bạn vào Trường Tiểu học Westall
Để ghi danh cho con em quý vị vào năm 2022, vui lòng tải xuống Mẫu đơn ghi danh bên dưới (mỗi em một mẫu) và gửi lại các mẫu đơn đã điền và thông tin / tài liệu liên quan cho nhà trường.  Ngoài ra, vui lòng nhấp vào nút bên dưới để điền vào một yêu cầu đăng ký trực tuyến.

There are quite a number of steps to be undertaken to enrol in a local school. To ensure that everyone makes an informed decision at Westall we follow a step-by-step process which is explained in the following document. 

If your enrolment proceeds, you can either fill out the enrolment form online below (2024 enrolments only), print and provide to the school, or complete a paper version that will be provided in your enrolment pack.

Our school endeavours to keep voluntary parent payments as low as possible. School fees are only used to purchase items that are used directly by the students.

 

Please follow the link to our school fees folder for further information.

International Student Enrolments

Westall Primary School is accredited under the Department of Education and Training’s CRICOS registration (CRICOS provider name and code: Department of Education and Training, 00861K). For further information refer to www.study.vic.gov.au.

Studying overseas can be a rewarding and challenging experience and we regularly receive enquiries from all over the world.

  • Experience our multicultural community!

  • New arrivals program for students with no previous education in English!

  • Learn more in From our International Student Guide

Enrolment Process for Internationals

If you are a not a permanent resident of Australia, enrolling in school can be more complicated.

Some VISA types are permitted to enrol directly at a government school. Other visa types will need to first apply to the international education division (IED), who will then manage the process.

When you enquire with the school, please let us know your VISA sub-code so that we can assist in determining what the correct process is for you.

Visa Codes that can typically enrol direct at school.

476, 482, 485, 500 (Postrad Research)

 

Visa Codes that typically need to enrol through

the International Education Division.

500 (Higher Education), 500 (Vocational Education), 651, 676

 

There are many visa types and so please let us help you by letting us know your exact VISA code when making an enquiry.

See our International Student Page for more information 

Step - by - Step Guide

There are many steps involved in enrolling from overseas. Please check our Step-By-Step guide to assist you in the process

Thông tin nền tảng
Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy Sổ tay Thông tin Nền tảng nhằm cung cấp cho bạn một số thông tin hữu ích sẽ giúp bạn chuẩn bị cho con mình đi học.  Chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian đọc qua nó để thấy tất cả những điều tuyệt vời mà chúng tôi đang làm ở Trường Tiểu học Westall.
bottom of page