top of page

Khu vực trường học

Khu trường học của chúng tôi

Khu trường học của chúng tôi có sẵn trên  findmyschool.vic.gov.au  nơi lưu trữ thông tin cập nhật nhất về các khu vực trường học của Tiểu bang Victoria.

Học sinh cư trú trong khu vực này được đảm bảo một suất học tại trường của chúng tôi, được xác định dựa trên địa chỉ thường trú của bạn.

Bộ cung cấp hướng dẫn thông qua  Chính sách Vị trí  để đảm bảo rằng học sinh được vào trường trong khu phố được chỉ định và tự do lựa chọn các trường khác, tùy thuộc vào các giới hạn về cơ sở vật chất.

Bạn có thể tìm thêm thông tin và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp trên trang web của Bộ theo  Các khu trường học

SB-0-20869.jpg
bottom of page